Reklama
 
Blog | Jan Géryk

Ty brďo!

Toto vyjádření údivu jste nepochybně slyšeli mnohokrát. Nicméně poslední dobou se mi zdá, že se trochu vytrácí. Bývá nahrazováno jinými, mnohdy ostřejšími spojeními, zvláště u nás na severní Moravě ho nezaznamenávám už delší dobu. Možná to bude tím, že ostatní výrazy jsou jasněji pochopitelné a my většinou ani nevíme co to "Ty brďo!" vlastně znamená. Pojďme si to trochu osvětlit.

Začněme událostí, od které se datuje nejstarší oficiální rozšíření onoho sousloví. Traduje se, že zhruba v polovině 19. století se po východních Čechách toulal jistý podvodník, který se jmenoval Brďa. Aby se mu v nekalých obchodech dařilo lépe, snažil se získávat finanční podporu u vysokých úředníků tehdejšího c.k. mocnářství. Vtíral se do rodinné přízně a když byli hodnostáři v úřadě, tak často obcoval s jejich manželkami. Jednou se ale jeden z nich vrátil domů pro zapomenuté složky a přistihl Brďu se svou manželkou in flagranti. Popadl dech a zařval: "Ty Brďo!" A jelikož bylo poledne a na ulici nebyl ruch, rozlehl se výkřik přes velkou část města. Hláška zvláště na tehdejším Chrudimsku zlidověla a časem přešla i do kladného významu. Po začátku 20. století se ale výrok jaksi vytratil.

Další velké rozšíření, se kterým souvisí používání "brďa" v současnosti se vytvořilo během období komunistické totality. Nutno podotknout, že hlavní centrum znovuoživení této hlášky bychom hledali kolem hranic se západním Německem. Místní lidé to převzali od těch, kdož se pokoušeli o emigraci. Pokud byli (což se tak často nestávalo) zpravidla zvolali vítězoslavné: "Ty BRDo!" Háček byl doplněn ze dvou důvodů: 1) blbě se to vyslovuje 2) příslušníkům bezpečnosti by se to mohlo zdát trochu zavádějící. Komunistická strana na skrytý a původní význam rčení nikdy nepřišla, takže mohly děti v úspěšných socialistických komediích bez problémů říkat "Ty brďo!" jako by se nechumelilo.

A co v současnosti. Důvod k používání se najde vždycky, ale brďo je často skloňováno v souvislosti s výstavbou radarové základny v Brdech. Mluvčí iniciativy Ne základnám Jan Tamáš prý dokonce namísto Ne základnám navrhoval pro sdružení název "Ty Brďo!". Bohužel se svým originálním přístupem nepochodil. Když už jsme u Brdů, měla s nimi údajně problémy i Condoleeza Riceová. Ta českou diplomatickou delegaci nevědomky rozesmála svým pokusem o češtinu. Její výrok: "Mame radar v Prdech." se ještě nerozšířil mezi novináře, ale mezi českými diplomaty se stal nesmrtelným.

Reklama

Dosud jsme se bavili o důvodech znovuoživení této hlášky či jejím vzniku. Jenže od čeho je odvozeno příjmení podvodníka Brďi? Nad tím hoří debata předních jazykovědců již pár desítek let. Někteří (hlavně ti francouzští) jsou zastánci toho, že "Ty brďo!" pochází z francouzského bradé (vyprodaný). Domnívají se, že kořeny toho sahají až do doby Karla IV., kdy české honorace nemohly sehnat jakýsi druh zboží a kupec jej označil za bradé. Odsud české "Ty brďo!" Jiní lingvisté jsou zastánci již zmíněné jmenné teorie. Podle nich měl Brďa anglické předky a jeho praděd se prostě jmenoval Brad. Každopádně myslím, že než se přijde na pravou podstatu věci, uplyne ještě hodně vody.